โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง โรงเรียนบ้านดอนแค โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โรงเรียนบ้านบางหยี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดแหลมปอ
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม โรงเรียนบ้านคลองกก